Casino Cosmopol i SundsvallHar du någonsin funderat på hur mycket pengar som svenskarna lägger på spel? Och om du har gjort det, har du funderat på vilken siffra som redovisas, och vad den verkligen säger?

Hur mycket spelar svenskarna för? 50 miljarder per år, eller ungefär 6000 kronor per person och år. De flesta av oss, även storspelare, känner dock inte särskilt många som spelar för så mycket. Sedan finns det också många som spelar för betydligt mer. Statistiken från Lotteriinspektionen, som man kan hitta här, innehåller uppgifter om medelvärdet, som baseras dels på uppgifter från de bolag som har tillstånd att bedriva spel om pengar i Sverige, dels på uppskattningar av den oreglerade spelmarknaden. Men är det detta som är den siffra vi vill åt för att kunna uttala oss?

Medel vs median

Ett av de vanligaste måtten när statistik redovisas i medierna är medelvärdet, men ett sådant säger inte alltid speciellt mycket. Framför allt säger det inte så mycket när det är stora skillnader mellan olika grupper, och det gör det ofta när det handlar om pengar. Den som spelar ishockey, och fortfarande växer, kommer att lägga betydligt mer på sportutrustning än den som spelar boule, för att ta ett exempel. Likadant förhåller det sig med spel. Det finns riktiga storspelare, och så finns det många som inte spelar alls. Då blir det meningslöst att redovisa medelvärdet.

Istället är det bättre att titta på medianen. Medianen är den siffra som hamnar i mitten när alla tal har ställts upp i storleksordning. Medelvärdet av 10, 100 och 1000 blir 370, medan medianen blir 100. När det handlar om svenska folkets spelande om pengar hamnar halva befolkningen över medianen, och hälften under. Det är inte en siffra som säger allt, men något säger den.

Var hittar vi då medianen för svenskarnas spelande? Lotteriinspektionen har inte denna statistik, men det har Folkhälsoinstitutet. Var tionde år genomför Folkhälsoinstitutet SWELOGS (Swedish longitudinal gambling study), som är helt inriktad på svenskarnas spelande, ur ett folkhälsoperspektiv. Mer om SWELOGS finns att läsa här. Studien bygger inte på uppskattningar, utan på vad respondenterna har svarat i undersökningen. Det är en metod som har vissa problem, men inte samma problem som Lotteriinspektionens undersökning. Medelvärdet i den senaste studien, från 2010, är 301 kronor. Medianvärdet är 50 kr. Man ska komma ihåg att antalet respondenter var 6021, men av dessa spelade alltså hälften för mindre än 50 kr i månaden, och hälften för mer än 50 kronor.

En minoritet som spelar mycket

Man talar ofta, i många olika sammanhang, om 80/20-fördelningen. När det handlar om kommersiella verksamheter, som handel, kan det handla om att en femtedel av kunderna står för fyra femtedelar av intäkterna.

14 % av den svenska befolkningen spelar lika mycket som genomsnittet, eller mer. Man kan också utgå från att en del spelar för 0 kr i månaden, men hur mycket de som spelar för allra mest satsar per månad är svårt att uttala sig om. Ritar man upp en kurva hamnar de på mer än en miljon per månad.