Handlar poker om tur eller om skicklighet? De flesta spelare har sin uppfattning klar, men myndigheterna lägger pannan i djupa veck. Det har nämligen betydelse för vilken skatt som man ska betala på sina pokervinster.

Idag är pokervinster inom EU/EES skattefria, och för vinster utanför detta område ska man betala 30 %, i skatt, eftersom det då räknas som kapitalinkomst. Inkomster från poker räknas som inkomster från lotterier, och detta beror på att poker anses handla helt och hållet om tur. Skulle någon, som har spelat poker några gånger, hålla med om detta?

Det finns historier om svenskar som har ringt Skatteverket och sagt ”Hej, jag lever på att spela poker. Vad ska jag betala i skatt?”, och fått svaret att det inte går att leva på att spela poker. Kanske speglar dessa svar ett önsketänkande från tjänstemännens sida: det skulle vara lättare för dem om det inte gick att leva på poker, men vi har ju alla hört om människor som gör just detta. Visst finns det många överdrifter i historierna om professionella pokerspelare, men dessa spelare finns.

Vad säger vetenskapen?Poker, marker och dealerknapp

Det är inte bara i Sverige, eller för den delen i EU, som frågan om poker är lotteri eller ej har vållat huvudbry. I en del länder är det inte tillåtet att överföra pengar online till företag som sysslar med lotteriverksamhet. Så ser det exempelvis ut i flera amerikanska delstater.

Faktum är att det har forskats på om poker framför allt handlar om tur eller skicklighet. Har man tillgång till tillräckligt mycket data över pokerhänder och resultat kan man se om de spelare som vunnit tidigare har större sannolikhet att vinna igen. En sådan studie publicerades nyligen i tidskriften Plos One. Empirin består av data från 456 miljoner pokerhänder som har spelats online, från 600 000 olika konton.

Studien kommer fram till att de spelare som varit i den översta decilen i tidigare partier har större sannolikhet att ligga i samma decil i ett senare parti. Detsamma gäller spelare i den lägsta decilen. ”Tidigare” och ”senare” syftar här på de två subperioder om sex månader vardera som studien delades upp i. Datan omfattade sammanlagt ett år.

Studien visar också att slumpen, eller tur om man så vill, har en viss betydelse men att denna minskar över tid. Ju fler händer som spelas, desto mindre roll spelar slumpen, och till slut – efter ungefär 1500 spelade händer – är dess påverkan nere på noll.

Hela studien, som innehåller ett flertal diagram och figurer, finns att läsa på  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0115479#sec006

Från ett amerikanskt perspektiv är det välkommet om poker bedöms handla om skicklighet, eftersom det då troligen kommer att bli lättare att spela på nätet. Ur ett europeiskt perspektiv ser det lite annorlunda ut.

Om poker bedöms handla om skicklighet skulle den som arrangerar en turnering bli tvingen att antingen inte dela ut priser i pengar, eller att betala arbetsgivaravgifter för spelarna. Det är knappast någon som vill göra, och kanske är det därför de anställda på Skatteverket har svarat som de gjort. Även statliga tjänstemän har nog provat att spela poker på nätet.